Podnikání bez dotací - Emil Sychroun

Biografie

Nový, tentokrát autobiografický román Josefa Brodila, je připraven k vydání. Stisknutím tlačítka 'Do košíku' si můžete knihu rezervovat. Jakmile přijde do prodeje, budete neprodleně informováni a sami se rozhodnete, zda si knihu koupíte. Pokud ano, dostanete v zásilce zdarma prémii, další autorovu knihu dle vlastního výběru. Pozor! Vydán bude omezený počet výtisků. Zájemci o knihu neváhejte!

Kniha, vázaná;

Počet stran: 190;

320,00 Kč

Anotace 

Po historicko-psychologickém románu Ostaš, kterým Josef Brodil vzdal mimo jiné hold jedinečné skalní skulptuře, nacházející se na úbočí stejnojmenné hory, je v Nakladatelství Brázdil připraven k vydání první díl zamýšlené autobiografické trilogie téhož autora s názvem:

PODNIKÁNÍ BEZ DOTACÍ aneb jak jsem budoval kapitalizmus s lidskou tváří.

Zatím co smyšlený Ostašův příběh je jen zasazen do skutečných historických a přírodních kulis, Podnikání bez dotací tvoří skutečná historie lidí v drtivé většině dosud žijících mezi námi. Také prostředí, ve kterém se události odehrávají, je reálně existující. Případné odchylky od historické skutečnosti jsou způsobeny pouze úhlem pohledu autora a mezerami v jeho vzpomínkách, které jsou po létech pochopitelné. Kvůli autentičnosti a údernosti příběhu ponechal autor i skutečná jména osob o nichž vypráví s největší možnou dávkou objektivity, přestože tím vědomě riskuje nesouhlas těch, kteří se budou cítit textem poškozeni.

Děj prvního dílu začíná 23. července 1983, kdy mistr z údržby slévárny národního podniku Zetor a současně autor knihy, zahájil první, totalitním režimem povolenou formu soukromého podnikání, komunistickým slangem tehdy nazvanou 'vedlejší pracovní činnost'. Popisuje začátky úplně nových, celými generacemi zapomenutých činností za současné zásadní změny způsobu myšlení, jako je starost o obživu rodiny a odpovědnost za odvedené dílo.

Působivé a živé vyprávění pokračuje dál přes dětské nemoci soukromého podnikání v tržně sterilním prostření, plném pokrytectví a závisti, kde výrazy podnikatel a trh patřily do kategorie sprostých slov. Děj pokračuje přechodem hlavního hrdiny na pracovní činnost na plný úvazek v létě devětaosmdesátého, přes sedmnáctý listopad téhož roku a končí v květnu 1992 stěhováním z domácí dílničky v brněnských Bohunicích do kilometr a půl vzdáleného areálu výrobního družstva Kamena.

Kniha je určena jednak starší generaci, aby odložila růžové brýle retrospektivy a uvědomila si, jak to tehdy u nás skutečně vypadalo, jednak mladším generacím, které nebyly nuceny prožít většinu života v hnusném temném prostředí reálného socializmu a tehdejší dobu znají jen z často zkresleného a záměrně optimisticky laděného vyprávění.