Význam slova oportunista

25.03.2021

Kdo je oportunista?

Dlouho jsem nechápal význam tohoto slova, za minulého režimu tak frekventovaného v komunistické propagandě. V projevech totalitních politiků bylo používáno jako jedna z nadávek, které byly směřovány proti všem, kteří zastávali jiné postoje než nezištné, oddané a trpělivé čekání na lepší zítřky. Ani později, když jsem se při zavádění systému jakosti ve firmě dozvěděl od pana konzultanta, že anglické slovo 'oportunity' znamená česky výhoda, ale ani pak jsem si pod počeštělým výrazem 'oportunista' nedokázal nic reálného představit.

Teprve Covid 19 a události tuto pandemii provázející, mi vnesly světlo do mého nedovzdělaného mozku. Oportunista je hledač výhod! Nevím, jestli Angličané používají toto slovo ve tvaru označujícím konkrétní osobu, ale Češi vytvořením typického anglinismu to zvládli, a ještě ušetřili k označení člověka vykazujícího určité vlastnosti minimálně jedno slovo. K mému prozření došlo v souvislosti s očkovací kampaní proti této nové nakažlivé chorobě, která se mohla bleskově rozšířit právě až v rozvinuté lidské společnosti s vysokými technickými i společenskými možnostmi pro velký počet lidí. Hlavně cestování neboli bezúčelné rajzování a soustavné vyhledávání zábavy všeho druhu, protože většina lidí má málo práce a relativně hodně peněz.

Oportunista - pokračování

Úvahu o události, která v souvislosti s Covidem 19 způsobila, že jsem plně pochopil význam slova oportunista, jsem minule nedopsal. Bořím se totiž stále víc do různých činností, a ne vždy úspěšně a v reálném čase. Také stále častěji odpočívám, jinak řečeno čumím na dementní seriály v televizi a v mezi pauzách upadám do lehké dřímoty. Zkrátka zákony o stárnutí hmoty se nedají ošálit. Stať jsem nedokončil a než jsem se dostal k pokračování, vývoj v dané věci pokročil tempem, které se dá nazvat eskalací.

Původně jsem zamýšlel napsat, že obvodní lékaři dostali oprávnění píchat injekce 1. března skupině nad sedmdesát let a hned tentýž den byli očkováni rodiče jednoho z bývalých partnerů našich dětí a rodiče druhého hned v pátek pátého. Z toho jsem v duchu svých paranoidních představ jsem usoudil, že celá akce byla dopředu připravena právě pro potřeby hledačů výhod, protože se mluvilo o evropském očkovacím pasu a jiných přínosech plynoucích z očkování, když pominu výhody zdravotní. Já osobně jsem si do fronty čekatelů nechtěl stoupnout, protože stádní chování z principu odmítám, ale manželka touží být infikována ochrannou látkou, a tak jsem se podřídil, protože si nechci brát na svědomí její zdraví. Volal jsem tedy našemu obvodnímu lékaři, MUDr Šrámkovi, na polikliniku do Starého Lískovce, ale sestrami mi striktně sdělila, že oni neočkují. Ve středu 3. března jsem se obrátil na Erika, mého osobního lékaře přes cukrovku a ten mně doporučil celostátní registraci za nejjednodušší způsob, jak si očkování zajistit.

O peripetiích této akce nemá smysl se obšírně rozepisovat, protože tolik volného času zase nemám. Jedno však je jisté. Dodnes nemáme s manželkou PIN 2, nutný ke rezervaci termínu na konkrétním místě, který je pro očkování nezbytný. Dnes jsem se navíc dozvěděl od bratra Miloše, že byli s manželkou rovněž očkováni obvodní lékařkou ve Střelicích a to 12. března 2021. Po zvážení všech uvedených skutečností mi nezbývá než prohlásit, že se mi celý státní registrační systém, budovaný za miliardy ze státních prostředků, jeví jako velmi málo funkční. Při nákupu jakékoliv trety v e-shopu dostanete minimálně čtyři informační zprávy a někdy i osm, ale když jde doslova o život a náklady na distribuční systém dosahují zajisté horentních částek, nepřijde za tři týdny zpráva ani jedna.

Oportunista - dokončení

Když jsem si na předbíhání ve frontě, signalizující klientelismus a protekci, postěžoval Markétě, vyslovila názor, že obvodní lékaři věděli dopředu, že budou očkovat a zřejmě byli jasnozřivými orgány předzásobeni očkovací látkou, takže mohli nedočkavce uspokojit hned od první minuty dotčeného termínu. Po tomto věcném argumentu jsem se zastyděl nad svou paranoiou, která zřejmě dosahuje takové míry, že jsem schopen kohokoliv obvinit z nečestného jednání a hledání výhod na úkor druhých lidí.

Následující večer jsem však uviděl šéfovou evropské komise, jak s rozjásanou tváří oznamuje vznik evropského očkovacího pasu, který svému držiteli opět umožní svobodně rajzovat po všech zemích sedmadvacítky, kterážto skutečnost, jistě bouřlivě vítaná všemi oportunisty, mě utvrdila v přesvědčení, že můj pohled na věc nebyl zase tak paranoidní. Realita je taková, že starci budou rajzovat, mladší generace budou sedět doma a platit starcům agendu očkovacích pasů. Hlavně musí vše proběhnout rychle, aby ti šťastní senioři náhodou neumřeli na něco jiného.

Pak mi Markéta řekla, že skladník z její firmy je též očkován, přestože nemá sedmdesát a není ani příslušníkem rizikové skupiny. Sehnal si očkování přes známého doktora, protože hodlá jet v létě do Chorvatska. Pochopil jsem, jak těžká je úloha hledače věčné pravdy a v zájmu svého zdraví jsem raději celou věc pustil z hlavy.