O Vydavatelství a Edici 2023

16.12.2022

Minule jsem vyprávěl o vzniku a významu rubriky Willow, dnes si povíme něco o Vydavatelství jako takovém a připravované Edici 2023. Vydavatelství Brázdil je zde proto, aby pomáhalo autorům, kteří se rozhodli, z jakéhokoliv důvodu, zachovat si právo svobodně disponovat se svým textem a vydat knihu vlastním nákladem, jak je stručně uvedeno v preambuli rubriky Vydavatelství vlevo. O pohnutkách, které k založení vydavatelství vedly, si povíme někdy jindy. Dnes začnu Edicí 2023. K vydání je téměř připraven první díl románu Josefa Brodila s názvem:

'PODNIKÁNÍ BEZ DOTACÍ aneb Jak jsem budoval kapitalizmus s lidskou tváří'

Autor v něm přebírá roli autentické postavy zakladatele firmy HOOK a barvitě vypráví o jejím vzniku ještě před politickými změnami v Československu a prvních deseti létech její existence. Příběh začíná v roce 1983, kdy dostal zakladatel firmy první 'Povolení k pracovní činnosti' v oboru zámečník - instalatér, od Národního výboru Brno 1. Sugestivně popisuje úspěchy a nezdary hlavního představitele, takže nabýváte dojem, že události sami prožíváte. Sledujete postupnou specializaci firmy od nára-zových individuálních zakázek, kdy musíte hledat zákazníka, nebo čekat, až někdo přijde a zachrání vás od smrti hladem, po tvorbu vlastního výrobního programu. První díl, podle místa působení nazván Žlíbek, končí okamžikem, kdy objem výrobní činnosti dosáhl takové míry, že zakladatel musel pronaj-mout výrobní halu a opustit domácí dílničku v rodinném domě. Josef Brodil touto knihou splácí dluh sám sobě, protože příběh začal psát již před deseti léty a první část poslal do jednoho brněnského nakladatelství. Tamější redaktor zhodnotil jeho dílo jedinou větou: 'Každý život holt nevydá na román.' Josef si na to řekl:

"Chceš román, budeš ho mít!" a napsal 'Vzdušný zámek'. O tom a o dalších Josefových knihách, ale také o motivaci k psaní, si povíme někdy příště. Na závěr ještě výzva pro všechny potenciální spisovatele. Ediční plán na rok 2023 ještě není naplněn. Překonejte ostych, splňte si svoji tajnou touhu a pošlete mně text, nebo jeho část, k nezávislému posouzení. Poslat ho můžete i na email Vydavatelství. Příjemný adventní čas přeje

Váš Emil Sychroun