WILLOW - Úložiště myšlenek

08.12.2022

WILLOW 1 - VSTUP

Vážení návštěvníci stránek Vydavatelství Brázdil. Dovolte nejprve, abych se představil. Jmenuji se Emil Sychroun a jsem pověřen redigováním rubriky Willow, která se nachází na této úvodní, ale také jediné živé stránce, pěkně uprostřed, aby byla dobře na očích návštěvníků. 

Co to vlastně je? Willow! Ti z vás, co vládnou anglickým jazykem vědí, že česky znamená vrbu. V našem případě strom, kterému lazebník v Havlíčkově básni svěřil tajemství, že král Lávra má oslí uši a tím se zbavil duševního napětí. Podle tohoto vzoru jsem i já nazval institut úlevy a anglický výraz jsem vybral proto, abych pravý význam poněkud zamlžil. Willow, jinak též Úložiště (nevyslovených) myšlenek. Toto zařízení využívám již více let, ukládám do něho podněty, názory a myšlenky, které nelze v daném okamžiku nahlas vyslovit, ať už z důvodů technických, nebo společenských. Zasunu je do Úložiště, ať tam klidně spí a netíží moji duši. Třebas čas na jejich uplatnění ještě přijde a když ne, tak vlastně také nic nestane.

Protože se z Willow za ta léta stal text odpovídající rozsahem románu, rozhodl jsem se do budoucna o své myšlenky podělit s každým, koho budou zajímat. Tematicky se zaobírají především českou literaturou a záležitostmi spojenými s vydáváním knih, ale nebráním se ani jiným námětům. Prosím všechny, co budou mít dost trpělivosti, si moje mnohdy zmatená vyprávění přečíst a pocítí potřebu vyslovit svůj názor, aby tak učinili na email uvedený v hlavičce rubriky. Všechny názory zveřejním a také přidám něco do diskuse. 

S úctou Váš Emil Sychroun