Informace pro autory

●  Vydavatelství Brázdil je zaměřeno na podporu začínajících autorů a těch, kteří píší do šuplíku,             protože nenašli nakladatele, který by jim nabídl seriózní smlouvu.

●  Vydáváme knihy od minimálního nákladu 100 do 300 výtisků, ale je možno dohodnout i náklad         nad 500 výtisků za předpokladu, že má autor zajištěnu distribuci.

●  Rukopis zůstává ve vlastnictví autora. My pouze poskytujeme za úhradu dohodnuté služby.                 Zdarma poskytujeme rady v technických záležitostech.

●  Nabízíme následující služby: Přípravu textu do tiskárny,  převod z Word do PDF, gramatickou               korekturu, výrobu knih, Grafické zpracování obálek a ilustrací.

●  Co poskytneme zdarma: Číslo ISBN, formáty EPUB a MOBI pro e-knihy, prezentaci a prodej v e-        shopu Knihy nezávislých autorů. Nabídku na vydání knihy podle požadavků.

●  Neváhejte a obraťte se na nás i v tom případě, že máte neúplné podklady a nejasné záměry.              Rádi s vámi všechny problémy s vydáním knihy probereme a společně najdeme řešení.