Informace pro autory

●  Vydavatelství Brázdil je zaměřeno na podporu začínajících autorů a těch, kteří píší do šuplíku,             protože nenašli nakladatele, který by jim nabídl seriózní smlouvu.

●  Vydávám knihy od minimálního nákladu 100 do 300 výtisků, ale je možno dohodnout i náklad         nad 500 výtisků za předpokladu, že má autor zajištěnu distribuci.

●  Rukopis zůstává ve vlastnictví autora. Vydavatelství Brázdil pouze poskytuje za úhradu dohod-           nuté služby a zdarma poskytuje rady v technických záležitostech.

●  Nabízím následující služby: Přípravu textu do tiskárny,  převod z Word do PDF, gramatickou               korekturu, výrobu knih.

●  Co poskytuji zdarma: Číslo ISBN, formáty EPUB a MOBI pro e-knihy, prezentaci a prodej v e-        shopech Knihy nezávislých autorů a Nová forma. Nabídku na vydání knihy podle požadavků.

●  Neváhejte a obraťte se na mě i v tom případě, že máte neúplné podklady a nejasné záměry.              Rád  s vámi všechny problémy s vydáním knihy proberu a společně najdeme řešení.