Willow Emila Sychrouna

Dnes ráno po probuzení jsem pocítil nutkavou potřebu popsat vyvrcholení a šťastný obrat v naší očkovací anabázi proti pandemické nemoci Covid 19. Rád bych zmírnil negativní dojem, který mohlo vyvolat mé předchozí vyprávění. Skončil jsem konstatováním, že po dvou registracích dosud nemáme PIN 2 nutný k získání konkrétního data očkování na předem...

Dlouho jsem nechápal význam tohoto slova, za minulého režimu tak frekventovaného v komunistické propagandě. V projevech totalitních politiků bylo používáno jako jedna z nadávek, které byly směřovány proti všem, kteří zastávali jiné postoje než nezištné, oddané a trpělivé čekání na lepší zítřky. Ani později, když jsem se při zavádění systému jakosti...

Již delší dobu se chystám pokračovat v psaní Willow. Dokonce jsem si tento literární projekt postavil jako jeden z pilířů své další spisovatelsko-nakladatelsko-obchodní činnosti. Prostřednictvím prezentovaných názorů, úvah, postřehů a glos, se současným otvíráním třináctých komnat svého nitra, jsem chtěl šířit povědomí o své tvorbě, a hlavně...

S panem Brodilem jsme si povídali nejenom o jeho dílech a nakladatelství, které nedávno založil, ale také o knižním trhu obecně a možných nástrahách, na něž by si měli dát pozor (nejen) začínající autoři.